Thiếp Vốn Hiền Lương

Thiếp Vốn Hiền Lương

5.5/10
2

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Gia Đấu

Số chương: 24

Cập nhật: 9 năm trước

Nàng là một người hiền lương, đối đãi với ai cũng hết mực hết lòng. Thế nhưng, nàng lại bị coi là ác phụ, cuối cùng bị đẩy vào con đường tự sát.
Xuyên qua, nàng vì hạnh phúc của bản thân mà phải cố gắng tranh đấu, hay lại tiếp tục làm "hiền lương", bị người khác khi dễ?

Thiếp Vốn Hiền Lương

5.5/ 10
2
Thiếp Vốn Hiền Lương

Tác giả :

Thể loại: Xuyên Không, Gia Đấu

Trạng thái:

Số chương: 24

Ngày đăng:

Cập nhật: 9 năm trước

Nàng là một người hiền lương, đối đãi với ai cũng hết mực hết lòng. Thế nhưng, nàng lại bị coi là ác phụ, cuối cùng bị đẩy vào con đường tự sát.
Xuyên qua, nàng vì hạnh phúc của bản thân mà phải cố gắng tranh đấu, hay lại tiếp tục làm "hiền lương", bị người khác khi dễ?

Top Điền Văn