Tra Nam Tiện Nữ, Đôi Lứa Xứng Đôi

Tra Nam Tiện Nữ, Đôi Lứa Xứng Đôi

Trạng thái: Full

Chương 5
Nếu Được Một Lần Sống Lại

Nếu Được Một Lần Sống Lại

Trạng thái: Full

Chương 6
Giới Tu Tiên Này Kỳ Lạ Quá

Giới Tu Tiên Này Kỳ Lạ Quá

Chương 43
[Thập Niên 70] Nữ Trí Thức Quá Chủ Động, Tháo Hán Chịu Không Nổi

[Thập Niên 70] Nữ Trí Thức Quá Chủ Động, Tháo Hán Chịu Không Nổi

Chương 50
Sủng Thê Của Nịnh Thần

Sủng Thê Của Nịnh Thần

Trạng thái: Full

Chương 66
Kiến Càng Rung Cây

Kiến Càng Rung Cây

Trạng thái: Full

Chương 4
Đừng Chọc Vào Nữ Thần Thiên Tài Của Tôi

Đừng Chọc Vào Nữ Thần Thiên Tài Của Tôi

Chương 55
Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ

Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ

Trạng thái: Full

Chương 463
Hồng Môn Chí Tôn

Hồng Môn Chí Tôn

Chương 35
Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Trạng thái: Full

Chương 110
Xuyên Thư Sau Ta Dưỡng Nam Chủ Lại Treo

Xuyên Thư Sau Ta Dưỡng Nam Chủ Lại Treo

Chương 30
Cuồng Long Trở Về

Cuồng Long Trở Về

Chương 42
Nữ Hoàng Đế Và Thái Giám Giả

Nữ Hoàng Đế Và Thái Giám Giả

Chương 42
Quay Đầu Nói Yêu Người

Quay Đầu Nói Yêu Người

Trạng thái: Full

Chương 7
Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 106
Trùng Sinh: Rồng Ở Đô Thị

Trùng Sinh: Rồng Ở Đô Thị

Chương 49
Ngạo Thế: Tiên Đế Trở Về

Ngạo Thế: Tiên Đế Trở Về

Chương 34
Thiên Tai Tận Thế, Cô Độn Đầy Vật Tư. . . Sau Đó Giết Điên.

Thiên Tai Tận Thế, Cô Độn Đầy Vật Tư. . . Sau Đó Giết Điên.

Chương 40
Gieo Gió Gặt Bão

Gieo Gió Gặt Bão

Trạng thái: Full

Chương 4
Trọng Sinh Thập Niên 80, Tôi Muốn Làm Nữ Cơ Trưởng Ngầu Nhất!

Trọng Sinh Thập Niên 80, Tôi Muốn Làm Nữ Cơ Trưởng Ngầu Nhất!

Chương 43
Lưỡng Tương Yếm

Lưỡng Tương Yếm

Trạng thái: Full

Chương 4
Vĩnh Hằng Kiếm Tổ

Vĩnh Hằng Kiếm Tổ

Chương 36
Bảo Vệ Tình Yêu

Bảo Vệ Tình Yêu

Trạng thái: Full

Chương 5
Cút, Bản Tôn Chỉ Muốn Tránh Xa Ngươi

Cút, Bản Tôn Chỉ Muốn Tránh Xa Ngươi

Chương 31
Ngủ Dậy Một Giấc Tôi Gả Cho Tổng Tài

Ngủ Dậy Một Giấc Tôi Gả Cho Tổng Tài

Trạng thái: Full

Chương 60
Oan Gia Hai Đời

Oan Gia Hai Đời

Chương 34

Top Điền Văn