Tạo Hóa Chi Môn

Thiên Lộ, cái tên này không chỉ là đại biểu cho con đường muốn đi vào để truy tìm Thiên Đạo, hơn nữa con đường này cũng danh xứng với thực, trên thực tế, Thiên Lộ thực sự như ở trên trời.

Ninh Thành là lần đầu tiên đi Thiên Lộ, hắn là theo chân Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh còn có Vô Mậu mấy người cùng nhau. Mọi người phi hành pháp bảo vẫn đang bay, thời điểm Ninh Thành thiếu chút nữa cho rằng muốn phải tiếp cận loạn cương không gian, phi hành pháp bảo mới ngừng lại được.

Ở Thiên Lộ lối vào có 1 chỗ dừng chân, gọi là Thiên Lộ sơn. Đây là một tòa ngọn núi ở Thiên Châu duy nhất trôi lơ lửng tại không trung, giữa ngọn sơn phong này đều là chỗ vài tên Hóa Đỉnh tu sĩ thường trú. Ở chỗ này Hóa Đỉnh tu sĩ, trên cơ bản đều là người của Thiên Minh, chủ yếu là vì trông nom Thiên Lộ.

Tại đây địa phương phía trước tọa trôi lơ lửng ngọn núi mười mấy trượng, có một cái bó sóng gợn hình dạng hình ảnh cực kỳ nhạt. Đây không phải là cái loại này nhánh hình sóng gợn, mà là như cuốn nhang muỗi bình thường vậy hình dạng, một vòng một vòng xoắn ốc từ trong ra ngoài.

Ninh Thành vừa nhìn cái này không gian này sóng gợn, cũng biết cái chỗ này nhất định là cửa vào tiến vào Thiên Lộ.

Quả nhiên Mục Tử Minh chỉ vào sóng gợn này nói, "Chính là nơi này cửa vào, chỉ là hiện tại không mở ra, thời điểm muốn đi vào, cần đại lượng linh thạch cùng trận kỳ. Loại trận kỳ này, dùng Thần Thạch luyện chế là hay nhất."

Ninh Thành làm một trận pháp đại sư, căn bản không dùng Mục Tử Minh giải thích, liền hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức nói, "Trận pháp này bố trí không thích hợp, ta kiến nghị bố trí trận pháp sao cho làm một mẻ, khoẻ suốt đời, bất luận kẻ nào đều có thể đi vào."

Thuyết pháp này Ninh Thành sớm đã nhắc qua, hơn nữa cùng Vô Mậu còn kể lại thương thảo qua chuyện này. Vô Mậu cùng Ninh Thành ở lúc linh mạch cướp đoạt có chút khoảng cách, bất quá bởi vì Thiên Lộ là đối mặt toàn bộ Dịch Tinh Đại Lục, Vô Mậu làm Thiên Châu đệ nhất trận pháp tông sư, hai đại đạo chủ mời hắn đến, hắn không có bất kỳ lý do gì không đến.

"Cái ý nghĩ này ta sớm cùng Mục huynh nói qua, chính là bố trí một cái xé rách trận pháp. Khi có nhất định thực lực sau đó, mới có thể thông qua thực lực của chính mình đi xé rách phiến sóng gợn không gian này, tiến vào Thiên Lộ, nếu không, liền vào không được. Mà không phải trước chúng ta dùng trận pháp lực lượng hoàn toàn mở ra Thiên Lộ cửa vào, như vậy chẳng những tiêu hao tài liệu, còn không có ý nghĩa." Tiếu Bút Sinh ở một bên nói.

"Ta đồng ý Tiêu huynh thuyết pháp, ta cũng có ý tứ như vậy, trận pháp là đưa đến trợ giúp tác dụng. Đem mảnh không gian này lực lượng bó yếu, sau đó thông qua tu sĩ thực lực của chính mình đi xé rách cái không gian thông đạo này.

Như vậy vừa bảo đảm tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào Thiên Lộ, cũng bảo đảm thực lực không tới cũng vào không được Thiên Lộ. Đương nhiên, Thần Thạch để bố trí trận pháp, ta sẽ bỏ ra." Ninh Thành lúc này liền đồng ý Tiếu Bút Sinh ý tứ, kỳ thực đây cũng là ý tứ của hắn.

Hắn có một đống Thần thạch, cửu sắc càng lưu lại một phần, ngoại trừ cửu sắc Thần Thạch, hắn còn có các Thần Thạch còn lại.

Ninh Thành vốn chính là một cái bát cấp trận pháp tông sư, cộng thêm Vô Mậu cái này cửu cấp trận pháp tông sư, còn có mấy cái vượt qua Hóa Đỉnh tu vi tu sĩ hỗ trợ. Thiên Lộ cửa vào cái này xé rách trận pháp chỉ mất ba ngày, liền bố trí xong.

Trận pháp này thông qua tụ linh trận cung cấp linh khí, bình thường thời điểm không cần thiết, tụ linh trận linh khí trên cơ bản bảo đảm trận pháp không bị tiêu hao hết. Nếu có người tiến vào Thiên Lộ, nhất định phải muốn xuất ra linh thạch nhất định, những linh thạch này vừa làm tài nguyên canh tu luyện cho tu sĩ giữ cửaThiên Lộ, vừa làm bổ sung tiêu hao xé rách trận pháp.

Thiên Lộ cửa vào xé rách trận pháp bố trí xong sau đó, cái này cửa vào vòng tròn sóng gợn càng là rõ ràng một phần, nhưng là lại không cách nào dùng trận pháp đi vỡ ra. Bất luận kẻ nào muốn đi vào Thiên Lộ cửa vào, nhất định phải thông qua lực lượng của chính mình xé rách cái này cửa vào.

"Các vị, Thiên Lộ cửa vào đã bố trí xong, Ninh mỗ tại đây cáo từ, tương lai hữu duyên chúng ta còn có thể ở trong mênh mông tinh không gặp nhau." Thiên Lộ cửa vào trận pháp bố trí xong, Ninh Thành không muốn tiếp tục ở tại chỗ này. Vô luận là vì thực lực của chính mình, hay vẫn là vì sớm ngày cùng muội muội gặp mặt, hắn cũng hi vọng sớm một chút tiến vào Thiên Lộ.

Coi như là phải tìm Sư Quỳnh Hoa, hắn cũng nhất định phải có năng lực xé rách hư không mới được. Bị nhốt ở Dịch Tinh Đại Lục, đó là tuyệt đối không có khả năng có năng lực xé rách hư không.

"Đi đường cẩn thận, chúng ta cũng rất nhanh thì sẽ tới." Mục Tử Minh đám người cùng nhau hướng Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi nói lời từ biệt. Tuy rằng trải qua hơn một năm tĩnh dưỡng, thế nhưng Mục Tử Minh cùng Tiếu Bút Sinh vẫn không có hoàn toàn khôi phục lại. Bọn họ muốn đi vào Thiên Lộ, nhất định phải phải đợi hoàn toàn khôi phục sau đó, mới có thể tiến vào.

"Đi nào." Ninh Thành kéo tay Kỷ Lạc Phi, giơ tay lên chộp tới cái kia sóng gợn hình dạng Thiên Lộ cửa vào.

Ở dưới Ninh Thành cường đại chân nguyên xé rách, cái này cửa vào trong nháy mắt đã bị xé mở một đạo khe hở, Ninh Thành mang theo Kỷ Lạc Phi tiến vào đạo khe hở này, khe rất nhanh thì biến mất.

Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi tiến vào Thiên Lộ thông đạo sau đó, quay đầu trở lại, Thiên Lộ cửa vào sớm đã biến mất.

Từng đạo cuồng bạo đè ép lực lượng truyền đến, áp Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi thiếu chút nữa không thở nổi. Không đợi Ninh Thành nhắc nhở Kỷ Lạc Phi, lại là từng đạo rậm rạp chằng chịt Lưỡi Dao Không Gian bay lượn đến...

Ninh Thành tế xuất mười hai chuôi Thái Hư chân ma phủ đem bản thân xung quanh hết thảy phong tỏa lại, những Lưỡi Dao Không Gian đó mang toàn bộ bị búa ảnh oanh tứ phân ngũ liệt.

Thế nhưng những thứ này lưỡi mang không phải là do con người tế xuất, chỉ là bên trong hô hấp, lại là một đạo một đạo lưỡi mang đánh tới.

Ninh Thành có chút bận tâm Nhược Lan có thể hay không ngăn trở loại này Lưỡi Dao Không Gian, hơn nữa nơi này ngoại trừ Lưỡi Dao Không Gian mang, không gian đè ép cũng phải thông qua bản thân chân nguyên chống lại, bằng không ngay cả chiếc nhẫn trữ vật đều có thể bị đè ép vỡ vụn.

"Phu quân, chàng không cần lo lắng, Nhược Lan tu vi so với ta còn phải cao hơn một chút, nàng không có việc gì. Nàng và nhiều đồng môn như vậy cùng đi nơi này, coi như là có nguy hiểm gì, cũng có người hỗ trợ." Kỷ Lạc Phi cùng Ninh Thành tâm ý tương thông, Ninh Thành tâm tư nàng rất nhanh thì cảm giác được.

Ninh Thành nghe xong lời của Kỷ Lạc Phi, cuối cùng là yên tâm một phần. Từ sau khi đi vào, hắn cũng không có đi trợ giúp Kỷ Lạc Phi. Kỷ Lạc Phi ứng phó cái này không gian bên trong đè ép cùng những thứ này vô cùng vô tận lưỡi mang, có vẻ đã thành thạo. Có thể thấy được mấy năm nay, nàng một mực ở trong rèn luyện.

Thẳng đến lúc này, Ninh Thành mới có rãnh rỗi đến quan sát trước mắt Thiên Lộ thông đạo này.

Thiên Lộ thông đạo căn bản là nhìn không thấy đầu cùng, thần thức cũng không cách nào quét ra rất xa, chỉ có một cái u ám, đè ép, tràn ngập đủ loại không gian phong nhận thông đạo. Ở bên cạnh lối đi này, dường như còn có một chút nhỏ không gian liệt phùng.

"Lạc Phi, nàng tới gần ta một phần, chúng ta không nên phân cách quá xa.

Còn có nhỏ không gian liệt phùng này nhất định phải chú ý, nghìn vạn không có khả năng tới gần.

Dọc theo đường đi không gian phong nhận càng ngày càng nhiều, dùng thực lực của Ninh Thành, hai người cũng không có bị bao nhiêu uy hiếp.

Một ngày sau khi đi qua, Ninh Thành hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nếu mà Thiên Lộ thông đạo đều là như vậy, hắn đi một hai tháng cũng sẽ không có vấn đề gì.

"Không gian sụp đổ..." Kỷ Lạc Phi kinh hãi thanh âm truyền đến, Ninh Thành không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp ôm lên Kỷ Lạc Phi huy động Thiên Vân Cánh.

Mới vừa không gian sụp đổ hắn cũng cảm thấy, hắn thật không ngờ ở giữa Thiên Lộ này còn có không gian sụp đổ. Một khi rơi vào giữa sụp đổ này, ai biết sống hay chết?

Thiên Vân Cánh tốc độ bay nhanh, trong thời gian ngắn liền chạy ra không gian sụp đổ vị trí, nhưng là của hắn Thiên Vân Cánh cũng bởi vậy bị không gian phong nhận đập cho vài đạo vết thương.

Mặc dù đã trốn thoát, Kỷ Lạc Phi nắm chặt Ninh Thành cánh tay, vẫn như cũ trong lòng quý không dứt. Mới vừa không gian sụp đổ, nếu không phải Ninh Thành, nàng liền không nhất định có thể trốn được.

Ninh Thành trong lòng lại có chút bận tâm tới, Nhược Lan gặp loại này không gian sụp đổ, vậy làm sao bây giờ? Không chỉ nói Ninh Thành, chính là Kỷ Lạc Phi cũng có chút bận tâm đến. Cái loại này không gian đè ép cùng không gian phong nhận, Kỷ Lạc Phi tin tưởng Ninh Nhược Lan có thể ngăn trở, thế nhưng loại này không gian sụp đổ, thật sự là quá nguy hiểm.

Đã trải qua một lần không gian sụp đổ sau đó, Ninh Thành thần thức càng là bắt đầu cẩn thận, thần thức của hắn ở trong Thiên Cương không gian rèn luyện qua, ở cái chỗ này so với người bình thường quét xa hơn, có thể sớm một bước cảm thụ được không gian sụp đổ, hoặc là đồ đạc nguy hiểm hơn.

Kỷ Lạc Phi thần thức cũng bắt đầu bắt đầu cẩn thận, nàng thần thức đồng dạng ở Thiên Cương không gian rèn luyện qua, mặc dù không cách nào chạm đến Ninh Thành xa như vậy, đối với dự phán một phần không gian sụp đổ, cũng sẽ không có vấn đề.

Hai người cẩn thận lại đi lại vài ngày sau, lần thứ hai gặp vài lần không gian sụp đổ giải đất. Bất quá hai người đều dựa vào phán đoán, hữu kinh vô hiểm tránh khỏi.

"Phu quân, Nhược Lan đã ở Thiên Cương không gian rèn luyện qua thần thức, tin tưởng nàng cũng có thể dự phán một phần, ngươi không nên quá lo lắng." Lần này Kỷ Lạc Phi an ủi cũng không có để cho Ninh Thành yên tâm bao nhiêu.

Trước đây từ Nhạc Châu đi Thiên Châu thời điểm, Nhược Lan tuy rằng đã ở Thiên Cương không gian rèn luyện qua thần thức, chỉ là nàng ngay lúc đó tu vi quá thấp, rất lâu thần thức căn bản cũng không có dũng khí phóng ra ngoài.

Ở hai người đi lại đến ngày thứ chín thời điểm, bỗng nhiên quanh thân không còn loại này không gian phong nhận đột ngột biến mất. Lập tức một loại cường đại lực đánh vào lượng đánh tới, dường như muốn đem hai người từ vị trí này ầm đi.

Ninh Thành không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp ôm chặt Kỷ Lạc Phi. Đem toàn thân bảo vệ sau đó, bị loại lực lượng này cuốn đi.

Loại lực lượng này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, chỉ mấy hơi thở sau đó, hai người trước mắt chính là sáng ngời, lập tức hai người phát hiện đã đứng ở bên trên một tảng đá lớn.

Ninh Thành đoán chừng một chút, cái này cự thạch có ít nhất hơn mười dặm lớn nhỏ, căn cứ linh khí chung quanh cùng nhẹ nhàng không gian, Ninh Thành biết bọn họ hẳn là đã từ Thiên Lộ đi ra.

Ở mặt trên cự thạch còn có một phần kiến trúc, cùng với vài cửa hàng, vài tên tu sĩ quay lại thân ảnh lờ mờ có thể thấy được. Khối này cự thạch đồng dạng trôi lơ lửng ở trong hư không, ở vùng ven cự thạch, còn có vài chiếc thuyền hạm to lớn vô cùng.

"Chúng ta đi ra, tảng đá kia không ở bên trong Thiên Lộ. Nơi này cũng không phải Dịch Tinh Đại Lục, chúng ta đã tới một chỗ chưa từng đến." Ninh Thành buông ra cánh tay đang ôm Kỷ Lạc Phi nói.

Kỷ Lạc Phi mới vừa muốn nói chuyện, thì có ba gã nam tu từ trong một nhà kiến trúc kia đi ra. Trong 3 người này tu vi cao nhất người kia Thải Y nam tử đã là Hóa Đỉnh tầng bảy, hai người khác cả người tài tráng kiện, cái đầu thấp bé, Hóa Đỉnh tầng năm tu vi. Còn có một tên sắc mặt khẽ biến thành đen, Hóa Đỉnh tầng 6 tu vi.

"Sưu sưu?..., " lại là vài đạo thanh âm xé gió vang lên, lần thứ hai mấy đạo nhân ảnh rơi vào bên trên cự thạch, lần này là ba nam một nữ. Bốn người này cũng toàn bộ là Hóa Đỉnh tu sĩ, tu vi cao nhất một người là Hóa Đỉnh tầng bốn.

"Hắc hắc, ngày hôm nay người xông vào Thiên Lộ không ít a, đảo mắt đã tới sáu tên rồi." Nói chuyện là người kia vóc người tráng kiện, cái đầu thấp bé tu sĩ.

Ninh Thành tâm niệm cấp tốc chuyển, từ nơi này thấp bé tu sĩ lời nói hắn mơ hồ suy đoán đi ra, Thiên Lộ dường như không chỉ là Dịch Tinh Đại Lục có. Nơi khác tu sĩ, cũng có thể thông qua Thiên Lộ đi tới nơi này. Tới sau ba nam một nữ này, phải là từ đại lục khác đi tới.

"A đù, còn có một con kiến hôi Ích Hải Cảnh..." Nói chuyện vẫn là người nam tu kia vóc người tráng kiện, cái đầu thấp bé.