Tâm Ma

Tâm Ma

7.0/10
3

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Số chương: 50

Cập nhật: 8 năm trước

Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tâm tính của con người khi sinh ra ai cũng như ai, và theo cuộc sống theo cách giáo dục của xã hội sẽ tạo nên nhưng con người thiện nguyện nhưng cũng có những ác tâm như ma. 

Thưở đó, xứ ta vốn đã có những môn phái cổ xưa mà lịch sử chỉ ghi lại trong truyền thuyết, cùng tồn tại với những 
môn phái khác tạo nên hình thái cân bằng. 

Nhưng lại có những kẻ dã tâm to lớn, mong cho thế cuộc trở nên loạn để trở thành anh hùng, gây nên bao tai ương thị phi, mà ngòi nổ mở đầu từ “Tâm ma”

Tâm Ma

7.0/ 10
3
Tâm Ma

Tác giả :

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái:

Số chương: 50

Ngày đăng:

Cập nhật: 8 năm trước

Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tâm tính của con người khi sinh ra ai cũng như ai, và theo cuộc sống theo cách giáo dục của xã hội sẽ tạo nên nhưng con người thiện nguyện nhưng cũng có những ác tâm như ma. 

Thưở đó, xứ ta vốn đã có những môn phái cổ xưa mà lịch sử chỉ ghi lại trong truyền thuyết, cùng tồn tại với những 
môn phái khác tạo nên hình thái cân bằng. 

Nhưng lại có những kẻ dã tâm to lớn, mong cho thế cuộc trở nên loạn để trở thành anh hùng, gây nên bao tai ương thị phi, mà ngòi nổ mở đầu từ “Tâm ma”

Top Điền Văn