Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

7.9/10
123

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Số chương: 50

Cập nhật: 5 tháng trước

Lục Long tụ binh, Bồ Tát mở cửa!
Một bẫy rập quỷ dị lớn động trời, trong cục có cục, trong kế có kế, chân thật và giả dối, ai là người trong kế, ai là kẻ sắp đặt? Sau sấm ngôn tám chữ kia, chuyện cũ phủ đầy bụi lại che giấu cái gì? Là sói tuần thiên hạ, hay là cáo giảo hoạt giấu diếm thế gian?
Từng khúc hát ca ngợi tráng sĩ chưa xong, từng chiếc màn đã vén lên lộ bóng giai nhân!

Quốc Sắc Sinh Kiêu

7.9/ 10
123
Quốc Sắc Sinh Kiêu

Tác giả :

Thể loại: Quân Sự, Lịch Sử

Trạng thái:

Số chương: 50

Ngày đăng:

Cập nhật: 5 tháng trước

Lục Long tụ binh, Bồ Tát mở cửa!
Một bẫy rập quỷ dị lớn động trời, trong cục có cục, trong kế có kế, chân thật và giả dối, ai là người trong kế, ai là kẻ sắp đặt? Sau sấm ngôn tám chữ kia, chuyện cũ phủ đầy bụi lại che giấu cái gì? Là sói tuần thiên hạ, hay là cáo giảo hoạt giấu diếm thế gian?
Từng khúc hát ca ngợi tráng sĩ chưa xong, từng chiếc màn đã vén lên lộ bóng giai nhân!

DANH SÁCH CHƯƠNG

Top Điền Văn